سه‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1388
خبر

خبر آمد خبری در راه است 

 

 

به زودی وبلاگی سر ازتخم در خواهد آورد (پرمخاطب.متفاوت.تاثیرگذار)  

۱-ماهیت آنرا حدس بزنید؟ 

۲-نام آنرا پیشنهاد بدهید. 

۳-شروع به کار آنرا پیش بینی کنید. 

۴-گزینه چهار صحیح است. 

 

   

                            


آرشیو

بازدیدکنندگان: 26884